Mapiau

Mae'n hanfodol deall llwybr y llinell drawsyrru arfaethedig drwy Ddyffryn Tywi. Fe'i dangosir ar y mapiau hyn.

Daw gwybodaeth am y llwybr o fapiau GreenGEN Cymru ei hun (gweler isod) ac fe'i dilynir mor agos â phosibl. Wrth i'r broses gynllunio barhau mae'n bosib iawn y bydd rhai manylion yn newid.

Mae'r mapiau rhyngweithiol yn drwm iawn o ran data a gallant fod yn araf i'w llwytho.


`