Lleisiau Eraill

Dolenni gwe allanol ar gyfer ymgyrchoedd cysylltiedig yn bell ac yn agos

Mae llawer o bobl yn ymladd yn erbyn malltod peilonau neu dyrbinau diangen sydd wedi'u lleoli'n amhriodol ar draws tirweddau gwerthfawr. Mae rhai yn gwrthwynebu’r un cynigion â ni, tra bod eraill yn brwydro yn erbyn materion tebyg ymhellach i ffwrdd.

Gyda'n gilydd mae'n rhaid i'n lleisiau fod yn ddigon uchel fel na ellir anwybyddu'r neges gan y pwerau a fyddai'n ceisio rheoli ein bywydau a'n hamgylchedd.

`
Teifi Valley Against Pylons

Teifi Valley Against Pylons

Mae ein cyfeillion heb fod ymhell i ffwrdd yn gwrthwynebu cynnig tebyg gan Green GEN am beilonau trwy eu dyffryn.

websitehttps://teifivalleyagainstpylons.co.uk/

facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61558470857641

Hundred House

Hundred House Community Against Pylons

facebookhttps://www.facebook.com/groups/hundredhousecommunity

Protect Glaslyn & Hafren

Protect Glaslyn & Hafren - Fighting the Esgair Galed Energy Park

website https://www.stopbute.energy/

facebook https://www.facebook.com/groups/934524511527916

Hirfynydd Renewable Energy Park

NO to Hirfynydd Renewable Energy Park

facebookhttps://www.facebook.com/groups/465679975468839/

Mynydd Maen Wind Farm (Comments and suggestions)

Mynydd Maen Wind Farm (Comments and suggestions)

websitehttps://www.mynydd-maen.co.uk/

facebookhttps://www.facebook.com/groups/mynyddmaen/

No more pylons in Dalmally

No more pylons in Dalmally

facebookhttps://www.facebook.com/nomorepylons/

Locals Against Laurclavagh Windfarm

Locals Against Laurclavagh Windfarm

facebookhttps://www.facebook.com/localsagainstlaurclavaghwindfarm

People Against Pylon Bullies

People Against Pylon Bullies UK

facebookhttps://www.facebook.com/groups/585292730449598